استان / شهر

تعرفه ها

آگهی ویژه

در آگهی ویژه به ازای خرید هر ستاره آگهی شما در سطوح بالاتر صفحه قرار می گیرد. اولویت نمایش آگهی ها در پرنیاز بر اساس تعداد ستاره است. پس هرچه تعداد ستاره بیشتری خرید کنید در اولویت بالاتر قرار گرفته و بیشتر دیده می شوید.

آگهی مشاغل
20000 ریال
آگهی خرید و فروش
10000 ریال

بنر تبلیغاتی

صفحه آگهی ها-ماهیانه

 • منطقه 1 810*310 سایز 70000 تومان
  سفارش
 • منطقه 2 360*310 سایز 70000 تومان
  سفارش

صفحه فی بازار-ماهیانه

 • منطقه3 810*310 سایز 70000 تومان
  سفارش
 • منطقه 4 360*310 سایز 100000 تومان
  سفارش
 • منطقه 7 125*125 سایز 30000 تومان
  سفارش
 • منطقه 8 100*300 سایز 70000 تومان
  سفارش
 • منطقه 9 100*300 سایز 70000 تومان
  سفارش
 • منطقه 10 100*300 سایز 70000 تومان
  سفارش
 • منطقه 11 100*300 سایز 60000 تومان
  سفارش
 • منطقه 12 90*728 سایز 75000 تومان
  سفارش
topicon