• شناسه آگهی: 10013
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/08

مشخصات آگهی:

اينجانب محمدرضا افشاري متولد 1365 ساکن تهران داراي ليسانس نقشه برداري آماده به کار به صورت روزمزد ، پروژه اي يا تمام وقت به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در ضمينه نقشه برداري (اپراتور نقشه بردار) در استان تهران و حومه مي باشم.

انجام طرح تفضيلي و ترافيکي

انجام طرح هادي

توپوگرافي

وغيره

در صورت نياز رزومه ارسال ميشود.

کلمات کلیدی: