• شناسه آگهی: 10018
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/08

مشخصات آگهی:

به يک نفر خانم با مهارت خانه داري براي کار در منزل چهار روز اول هفته در شهر چادگان نيازمنديمساعت کار 8 صبح تا 18عصر

امکان اقامت هم وجود دارد

اطلاعات بيشتر با تماس تلفني

کلمات کلیدی: