• شناسه آگهی: 10234
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/10

مشخصات آگهی:

فروش بهترين نژاد جوجه شتر مرغ آفريقايي و کانادايي گردن آبي،گردن قرمز، هچري، يک ماهه،دوماهه،سه ماهه،چهارماهه خريدوفروش پرواري، فروش بهترين نژاد مولد وپيش مولد تخم گذار، ومشاوره درتهيه خوراک شترمرغ و به راه انداختن مزرعه ، وبا راهنمايي وتوضيح دادن کامل ازابتدا تا انتها

کلمات کلیدی: