• شناسه آگهی: 10677
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/13

مشخصات آگهی:

فروش محصولات ايران کاوه

فروش نقد واقساط تريلرهاي ايران کاوه

تريلر کفي دو محور بالني با محورBPW با 8 قفل و با ترمزEBS

قيمت 57.800 ميليون تومان با پيش پرداخت 23 م تومان اقساط 24 ماهه ماهي 1900 ميليون

تريلر کفي سه محور بالني 12/60 با محور BPWبا 8 قفل و ترمزEBS

قيمت 69 ميليون با پيش پرداخت 27.800 م با اقساط 24 ماهه ماهي 2.300

تريلر کفي سه محور بالني 13/60 با محورBPWبا 8قفل کانتين, ترمزEBS

قيمت 70.500 ميليون با پيش پرداخت 28.400 با اقساط 24 ماهه ماهي 2.400

تريلر چادري سه محور سقف کشوئي با محورBPWبا و ترمز EBS

87.500 م تومان ب پيش پرداخت 35 م با اقساط 24 ماهه ماهي 3.100

تريلر چادري دو محور سقف کشوئي با محورBPWبا و ترمز EBS

87 م تومان ب پيش پرداخت 34.900 م با اقساط 24 ماهه ماهي 2.900 تومان

تريلر تيغه کانتينربر سه محور قيمت 56 م تومان با پيش پرداخت 23.400 اقساط 24 ماهه ماهي 1900 ميليون تومان

تريلر کمپرس دو محور

قيمت 74 م تومان با پيش پرداخت 29.100 م اقساط 24 ماهه ماهي 2.500

لطفا براي اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس حاصل فرماييد .

تلفن: 02632861379

کلمات کلیدی: