• شناسه آگهی: 10841
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/15

مشخصات آگهی:

فروش دو عدد کيسه خواب امريکايي-ضد اب ورطوبت- قابليت گرمايش تا25-درجهسانتيگرادبا والف جهت بادکردنوقايق گرديدن- در دو رنگ قرمزوسبز ارتشي.دوتاش رو باهم 500 هزار تومان مي دهم.

کلمات کلیدی: