• شناسه آگهی: 10912
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/15

مشخصات آگهی:

نصب ديزل ژنراتور هاي ريلي و مخابراتي و نيروگاهي و ملي حفاري و نصب موتور ها در داخل شناور هاي دريايي - فروش موتور در توان هاي مختلف

کلمات کلیدی: