• شناسه آگهی: 1096
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/12

مشخصات آگهی:

به تعدادی نیروی خانم تحصیلکرده از رشته های مدیریت حسابداری کامپیوتر درشهرهای تهران مشهد اصفهان همدان زنجان شیراز با حقوق ثابت نیازمنیم 0911447361 و
01342552426

کلمات کلیدی: