• شناسه آگهی: 11231
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/19

مشخصات آگهی:

ساکنين مناطق 1011121617 داراي چرخ صنعتي اشنا به دوخت چرم مصنوعي وتلق کار جهت منزل داده ميشود

کلمات کلیدی: