• شناسه آگهی: 11339
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/20

مشخصات آگهی:

مشاوره، طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و راهبري انواع سيستم هاي تصفيه آب و فاضلابامروزه در تامين آب آشاميدني و همچنين آب مصرفي صنايع مختلف از سيستم هاي تصفيه آب غشايي به روش اسمز معکوس Reverse Osmosis) RO) استفاده مي شود.

سيستم هاي تصفيه آب RO که به آب شيرين کن نيز معروف هستند جهت حذف انواع ناخالصي هاي موجود در آب شامل يون هاي عامل سختي آب و حذف شوري آب مورد استفاده قرار ميگيرند.

اين سيستم در تصفيه آب چاه، توليد آب دمين جهت مصارف صنعتي، تصفيه آب هاي شور و لب شور کاربرد دارد.

واحد هاي تصفيه شامل پيش تصفيه ( فيلتر شني، فيلتر کربني ، فيلتر ميکروني)، تصفيه اصلي ( ممبران هاي اسمز معکوس)، تصفيه تکميلي (کلر زني، ازن زني، اشعه فرابنفش) مي شود.

ازجمله مزاياي سيستم تصفيه آب به روش اسمز معکوس قيمت پايين، اشغال فضاي کم، راندمان بالا، بهره برداري آسان، امکان جا به جايي سيستم و ... مي باشد.پکيج هاي تصفيه فاضلاب عمدتا براي اجتماعات کوچک شامل

مجتمع هاي مسکوني،

مراکز تجاري و تفريحي و اداري،

صنايع و کارگاه ها و کارخانجات،

بيمارستان ها و هتل ها و ... مورد استفاده قرار ميگيرند.

کيفيت فاضلاب ورودي به دو بخش بهداشتي- انساني و صنعتي تقسيم مي شود که پس از تصفيه بايستي يکي از سه استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست شامل

مصارف کشاورزي و آبياري فضاي سبز،

تخليه به چاه جاذب و تخليه به آب هاي سطحي را دارا باشد.

از جمله روش هاي اصلي تصفيه فاضلاب، روش لجن فعال هوادهي گسترده EAAS مي باشد اما از روشهاي ديگري همچون

انواع روش هاي بي هوازي شامل UABR و UASB و ...

انواع روش هاي هوازي شامل IFAS وMBBR وMBR و ...

انواع روش هاي فيزيکي شيميايي شامل PHCH وSF و GAC و ...

انواع روش هاي چربيگيري شامل API و DAF وCPI و ...

انواع روش هاي حذف نيتروژن و فسفر شامل AO و A2O و UCT و ...

انواع روش هاي SBR و RBC و ... در فرآيند تصفيه مورد استفاده قرار ميگيرد.

سازه پکيج تصفيه فاضلاب از جنس فلزي، پلي اتيلني، بتني، کامپوزيتي مي باشد که در حالت رو زميني، زير زميني و نيمه مدفون اجرا مي شود.

از جمله مزاياي استفاده از پکيج هاي تصفيه فاضلاب شامل

قيمت مناسب، اجرا در فضاي کم، بهره برداري آسان، راندمان بالا، امکان جا به جايي و ... مي شود.کارشناس مهندسي عمران گرايش آب و فاضلاب از دانشگاه شهيد بهشتي

کارشناس ارشد مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضلاب از دانشگاه تهران

کلمات کلیدی: