• شناسه آگهی: 11357
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/20

مشخصات آگهی:

خريدو فروش کلي وجزيي انواع خرماي ضايعات از همه نوعي و از هرمنطقه اي . 09131212691 تماس بگيريد.مرتضي سليماني

کلمات کلیدی: