• شناسه آگهی: 11370
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/20

مشخصات آگهی:

مجري اجرايي کف سازي هاي نوين صنعتي بتن سخت آرملات بتن اليافي ورنگي زد سايش وانواع بتن هاي خاص با ماله پروانه

کلمات کلیدی: