• شناسه آگهی: 11422
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/21

مشخصات آگهی:

شيميايي سامه وارد کننده کافور و گليسيرين دارويي و خوراکي و اسيد فسفريک 85% و

دکستروز خشک و آبدار

فروکتوز پودري و مايع

جوش شيرين چيني فود گريد

بنزوات سديم

سربات پتاسيم

سيترات سديم

تري سديم سيترات

اسيد سيتريک خشک و آبدار

مونوگليسيريد

سوربيتول ميز و گجرات

کلمات کلیدی: