• شناسه آگهی: 11426
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/21

مشخصات آگهی:

شيميايي سامه وارد کننده کافور و کربنات استرانسيوم و پرسولفات آمونيوم و اسيد سولفاميک و مونوآمونيوم فسفات و منو پتاسيم فسفات و آمونيوم باي فلورايد چيني ميباشد کالاهاي فوق بصورت مستقيم و بي واسطه در اختيار مصرف کننده محترم قرار ميگيرد.

ساير اقلام وارداتي اين شرکت عبارتند از :

هاش اف 60%

HF60%

سولفات منگنز

مالتو دکسترين

هگزا متافسفات

تري سديم فسفات

کراتين

پک صنعتي

پلي آلومينيوم کلرايد

هيدرو سولفيت سديم

سديم متابي سولفيت

کلمات کلیدی: