• شناسه آگهی: 117
  • تاریخ بروزرسانی : 1394/12/16

مشخصات آگهی:

فروش یک واحد آپارتمان در بلوار سرافرازان مشهد
سرافراز 42
طبقه چهار روی پیلوت

کلمات کلیدی: