• شناسه آگهی: 11954
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/27

مشخصات آگهی:

سولفات آلومينيوم17%در صنايع شکردر کاغذ سازيدر صنايع دباغيدر صنايع نساجيدر تصفيه آب و پسابدر تصفيه روغن و چربيعامل ضد رطوبت در بتوندر فوم هاي آتش نشانيدر تهيه رزينهاي الومينيومبعنوان کاتاليست در توليد اتاندرساخت ساير نمکهاي خالص آلومينيومدر صنايع توليد برخي فلزات از جمله رويدر صابون هاي آلومينيوم و ژل و بعنوان عامل فوم سازدر صنايع کنسروسازي براي کنسرو کردن انواع محصولات درياييبه عنوان منعقد کننده جهت جدا سازي تقريبا تمام نا خالصي هاي موجود در آببه عنوان تامين يونهاي مورد نياز جهت خنثي نمودن ذرات کلوئيدي موجود در آبسولفات آلومينيوم بصورت پودريسولفات آلومينيوم بصورت کريستالسولفات آلومينيوم در بسته بندي مناسبسولفات آلومينيوم با کيفيت صادراتيزاج يا آلومنام ماده شيميايي زاج آلومينيومنام ديگر زاج سفيد سنتييا زاج سفيد عطاريفرمول شيميايي Al2(So4)3.(NH4)2So4.24H2Oرنگ محصول : سفيد شيشه ايشکل محصول : نباتيکاربرد زاج:در صنايع نساجي و سلولزيدر تصفيه آب هاي صنعتيدر صنايع چيت سازيدر صنايع چرم

کلمات کلیدی: