• شناسه آگهی: 12366
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/04

مشخصات آگهی:

دستگاه خودپرداز NCR 5886 ريفر اروپا

فروش قطعات

UPS

ارت الکترونيکي

09904562147

صادقي

کلمات کلیدی: