• شناسه آگهی: 12412
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/11

مشخصات آگهی:

شرکت های تولیدی به شرکت هایی گفته می شود که در موضوع فعالیت شرکت ( بند ۲ اساسنامه ) ، موارد مربوط به فعالیت های تولیدی قید گردد. لذا ، تفاوت این شرکت با سایر شرکت ها در موضوع فعالیت شرکت می باشد.
این شرکت ها، از مهمترین واحدهای اقتصادی با هدف تولید محصول بوده و در جهت به دست اوردن درآمد ،اقدام به خرید مواد اولیه نموده تا محصول تولیدی را به فروش برسانند.
شرکت های تولیدی در قالب های سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند که شرایط ثبت شرکت تولیدی در هر کدام از این قالب های ثبتی متفاوت است.
ثبت شرکتهای تولیدی هم در قالب شرکت تولیدی سهامی خاص و هم در قالب مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. این قبیل شرکت ها نیاز به اخذ مجوز از سازمان هایی نظیر : سازمان صنایع و معادن ، بهداشت و دیگر سازمان ها دارند .
• شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص:
– حداقل ۳ نفر عضو هیات مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل
– سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می باشد
– واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی
• مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص عبارتند از :
– کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
– اخذ و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
– امضاء اقرارنامه مدیران
• مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص :
– ثبت اینترنتی شرکت از طریق کارشناسان موسسه حقوقی نیک
– بعد از تایید نهایی ثبت شرکت دریافت تایید نام شرکت
– امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
– ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
– تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تاسیس
– مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکتها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
– ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت ۱۵ الی ۲۰ روز کاری
• شرایط ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود :
– حداقل دونفر شریک بالای ۱۸ سال
– سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می باشد
– اقرار مدیرعامل مبنی بر دریافت کل سرمایه
• مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود عبارتند از :
– مدارک شناسایی کلیه اعضا هیئت مدیره و سهامداران
https://nikregister.com

کلمات کلیدی: ثبت شرکت-