• شناسه آگهی: 12418
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/12

مشخصات آگهی:

مخروطي شبرنگ دار کوتاه و بلند

مخروطي تاشو چراغ دار

مخروطي کوتاه و بلند

سرعت گير

چراغ راهنمايي 1و2و3 خانه

سيلندر ترافيکي

بشکه ترافيکي

چشم گربه اي

چشم ببري

باتون چراغ دار

ايست دستي

پرچم خطر

نوار خطر

مثلث خطر

چراغ سر دکلي

چراغ پيشاني

چراغ گردان

چسب ترافيکي

رنگ ترافيکي

سرعت گير

چراغ آذرخشي

آژير خطر

جليغه شبرنگ دار

جليغه چراغ دار

چراغ سرتاسري پليسي (آمپلي دار)

علائم کاغذي

علائم فلزي

تابلو راهنمايي

چراغ قوه(کليه سفارشات پذيرفته ميشود)

INFO@IMENGOSTARANPARS.COM

66737990 66347874

66347763 66347881

09128589083 09122980092

کلمات کلیدی: