• شناسه آگهی: 12519
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/13

مشخصات آگهی:

شرکت کادنت ...... جهت فروش و تامين تجهيزات شبکه ور مودم هاي مخابراتي هاي مدل Patton در خدمت گذاري شما آماده ايم . فروش پايان راه نيست .... آغاز تعهد است .... گارانتي معتبر را از ما بخواهيد .Patton 1088i

Patton 1088 k

Patton 3088i

Patton 3088k

Patton 3200

Patton 1095

patton 2603

patton 2888

patton 1088 k

patton 1092apatton 3086 ricpatton 3086 kpatton 3088 a/ipatton 3241-Router

patton 2157

patton 2701 ipatton 2620

کلمات کلیدی: