• شناسه آگهی: 12594
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/14

مشخصات آگهی:

الکترو صنعت بابايي/دانيال بابايــي پيشگام در زمينه ي برق صنعتي ، اتوماسيون صنعتي ، الکترونيک صنعتي و تجهيزات برق صنعتي قادر به ارايه امور ذيل مي باشدانواع لوازم اندازه گيري تابلوئي ، انواع ميترهاي اندازه گيري آنالوگ و ديجيتال در سايزهاي 48 - 72 - 96 (آمپر متر - ولت متر - فرکانس متر - کسينوس في متر - واتمتر - وارمتر) ، آمپر متر و ولت متر پشت گرد ، آمپر متر ديماند دار (کنتاکت دار) ، انواع ترانس ديوسر ، ترانسديوسر ايزوله ، مولتي فانکشن ميتر (پاور آنالايزر) ، رله هاي حفاظتي ، ترانس جريان ، شنت ، انرژي ميتر و لوازم اندازه گيري دستي (مولتي متر ديجيتال و کلمپ متر ديجيتال ) ، دستگاه تست عايقي (ميگر)محصولات زيگلر :

لوازم اندازه گيري آنالوگ 90 درجه ( (AC & DC زيگلر

لوازم اندازه گيري آنالوگ 240 درجه ( (AC & DC زيگلر

لوازم اندازه گيري ديجيتال ( (AC & DC زيگلر

آمپر متر ، ولتمتر ، فرکانس متر ، واتمتر ، وارمتر ، کسينوس في متر ، ست کامل سنکرون و سنکروسکوپ ، ولت دوبل ، فرکانس دوبل زيگلر

لوازم اندازه گيري پاور آنالايزر و مولتي فانکشن ميتر زيگلر

ترانسديوسر هاي الکتريکي ( ترانسديوسر جريان ، ترانسديوسر ولتاژ ، ترانسديوسر فرکانس ، ترانسديوسر توان اکتيو و راکتيو ، ترانسديوسر واتمتر و وار متر ، ترانسديوسر کسينوس في متر ) زيگلر

ترانسديوسر هاي ايزوله جريان DC زيگلر

ترانس جريان ( ( CT و شنت زيگلر

رله هاي حفاظتي جرياني ، ولتاژي و فرکانسي زيگلر ، Phase Sequence , Reverse Power , Phase Failure , Phase Lost , Unbalance Load , Synchro-checkAnalog Panel Meter 90° Ziegler

Analog Panel Meter 240 ° Zi

کلمات کلیدی: