• شناسه آگهی: 12724
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/19

مشخصات آگهی:

بسمه تعاليبا سلام

شرکت ابنيه خاتم ارائه دهنده کليه خدمات فني و آزمايشگاهي تست جوش NDT ساختمان ، سوله و ساير مراکز صنعتي در سراسر کشور.

(با مجوز پايه يک از وزارت مسکن و تائيديه شهرداري)با تشکر آقانژادشماره هاي تماس:

02133605336

09122184172

09362992949احتراما ليست خدمات قابل ارايه درزمينه بازرسي وتست جوش ارايه مي گردد:-انجام کليه بازرسي هاي فني وآزمايشهاي غيرمخرب شامل:

(RT,UT,MT,PT,VT,…..)

- مديريت واجراي خدمات آزمايشات مخرب(DT)وغيرمخرب(NDT)جوش

- تهيه دستورالعملهاي جوشکاري(WPS)

- تاييددستورالعمل هاي جوشکاري(PQR)

- مشاوره درانتخاب مواداوليه ونحوه اجراي پروژه

- بازرسي وکنترل ضخامت لايه هاي رنگ

- تاييدصلاحيت جوشکار

- کنترل ابعادي بااستفاده ازگيج هاي استاندارد

- بررسي نقشه هاي اجرايي ومطابقت آن باملزومات ايين نامه جوش (AWS-D1.1)

- کنترل برشکاري قطعات

- کنترل صحت جنس فولادمصرفي (MTR)

- تعيين مقاومت نهايي وکششي فولاد

- بررسي مطابقت موادمصرفي والکترودوفلاکس باملزومات طرح(Specification)

- بازرسي عيوب جوش بااستفاده ازموادنافذ

- بازرسي عيوب جوش بااستفاده ازذرات مغناطيسي

- بازرسي عيوب درفلزپايه (parent metal)وجوش بااستفاده ازامواج مافوق صوت بابکارگيري دستگاه هاي مدرن

- کنترل آماده سازي صحيح محل جوش

- کنترل رواداري (tolerance )ساخت ونصب ،مطابق با مبحث11مقررات ملي ساختمان

- کنترل شرايط محيطي سايت وکارخانه ساخت

- انتخاب صحيح موادمصرفي وفيلر

- متالوگرافي جوش

- کنترل درجه حرارت پيش گرمايش

- نظارت برنحوه صحيح انبارداري موادمصرف

- شناسايي عيوب پليت خريداري شده وبررسي lamination

- بازرسي تجهيزات جوشکاري

- بازرسي طرح اتصال

- بازرسي دربکارگيري قيدوبندوخال جوش

- بازرسي ترتيب وتوالي پاس جوشکاري

- بازرسي سطح ظاهري جوش

- بازرسي پيچيدگي وتغييرشکل هاي ناشي از جوشکاري

- نظارت برتنش زدايي وپس گرمايش

- ايمني درکارخانه ساخت ونصب(HSE)

کلمات کلیدی: