• شناسه آگهی: 12775
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/24

مشخصات آگهی:

1- فروش دستگاه و خدمات خم لوله تا ضخامت 8 م موقطر خارجي 180 م م با دستگاه cnc .2- ساخت دستگاه و خدمات پانچ لوله تا ضخامت 4 م مو تا قطر 60 م م با دستگاه cnc .3 - فروش دستگاه و خدمات برش لوله تا قطر 60 م مبا دستگاه cnc .

کلمات کلیدی: