• شناسه آگهی: 1401
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/02/16

مشخصات آگهی:

همکار خانم با روابط عمومی بالا جهت امور اداری در موسسه معتبر حوالی میدان فردوسی نیازمندیم

88846872

کلمات کلیدی: