• شناسه آگهی: 2324
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/03/01

مشخصات آگهی:

نهاد مردمی سمکام با هدف سازماندهی و مدیریت کسب و کار های مشارکتی بنیانگذاری شده و رسالت اصلی آن جذب افراد و موسسات توانمند ، وصل نمودن ایشان به همدیگر و مشارکت مالی با آنها در راه اندازی و توسعه واحد های گوناگون تولیدی ، تجاری ، فرهنگی و ... میباشد

لذا در راستای گسترش و افزایش شرکت های زیرمجموعه و بمنظور هم افزائی ، ارتقاء بهره وری و توسعه دامنه نفوذ سیستم از کلیه صاحبان ایده و سرمایه اعم از نهاد های مردمی ، کارآفرینان ، نخبگان علمی و صنعتی ، سرمایه گذاران ، شرکتها و ... دعوت بهمکاری (بصورت استخدامی) یا مشارکت (درصورت آوردن سرمایه) می نماید

لازم بذکر است نهاد 30 الی 50 درصد ارزش طرح های مصوب را مشارکت مینماید (هم در سرمایه و هم در نیروی انسانی)

همچنین جهت تکمیل برخی از پست های مدیریتی موجود در چارت سازمانی نهاد از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری و مشارکت می نمائیم

سمکام بنیادین می اندیشد و به موفقیت خود ایمان دارد
پیوستن کلیه واجدین شرایط به خانواده بزرگ سمکام را ارج می نهیم

سایت رسمی نهاد : samkom.at.ua

کلمات کلیدی: