استان / شهر

مشخصات کلی :

قیمت:
تاریخ شروع آگهی:
شماره تماس:
استان:
ایمیل:
شهر:
وب سایت:

خصوصیات :

توضیحات :

- فروش دستگاه و خدمات خم لوله تا ضخامت 8 م م

وقطر خارجی 180 م م با دستگاه cnc .

2- ساخت دستگاه و خدمات پانچ لوله تا ضخامت 4 م م

و تا قطر 60 م م با دستگاه cnc .

3 - فروش دستگاه و خدمات برش لوله تا قطر 60 م م

با دستگاه cnc .

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در سایت پرنیاز دیده اید


کلمات کلیدی:

topicon