• شناسه آگهی: 2625
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/03/13

مشخصات آگهی:

مشاوره در پروژه ها و طرح های پژهشی:
پروپوزال
مقاله
پایان نامه
طرح های پژوهشی سازمانها

به صورت تخصصی برای رشته های مدیریت(کلیه گرایشها)
مدیریت اجرایی
MBA
Executive MBA
09173362243
amiri.yasser@gmail.com

( مشاوره تحلیل آماری - روش تحقیق - پرسشنامه )

کلمات کلیدی: