• شناسه آگهی: 3139
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/04/14

مشخصات آگهی:

از تمامی مهندسین مهندسین مکانیک برق معماری عمران با حداقل سه سال سابقه بیمه ای جهت رتبه بندی
با بالاترین پرداختی و تسویه نقدی می باشد.

کلمات کلیدی: