• شناسه آگهی: 3928
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/06/08

مشخصات آگهی:

از کلیه مهندسین عمران-معماری- زمین شناسی و نقشه برداری و... با حداقل 3سال و7 سال سابقه ,بارنشسته بیمه جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید(تسویه نقدی)

کلمات کلیدی: مهندس عمران مهندس معماری مهندس زمین شناسی مهندس مکانیک مهندس نقشه برداری-