• شناسه آگهی: 4562
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/07/24

مشخصات آگهی:

انواع ترازوهای دیجیتالی و مکانیکی آزمایشگاهی و صنعتی و در دقتهای مختلف و ظرفیت های گوناگون
از 10 گرم تا 0/000001 گرم
ترازوی دیجیتال
ترازوی مکانیکی
ترازوی آزمایشگاهی
ترازوی طلا فروشی
ترازوی با دقت بالا
ترازوی کوچک
ترازوی چهار صفر
ترازوی سه صفر
ترازوی دهمی
ترازوی صدمی
ترازوی دقت بالا
در دقت و ظرفیت های مختلف...
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ...

WWW.SARVAZMA.IR

کلمات کلیدی: ترازو دیجیتال ترازوی دیجیتال ترازوی مکانیکی ترازوی آزمایشگاهی ترازوی طلا فروشی ترازوی با دقت بالا ترازوی کوچک ترازوی سه صفر ترازوی صدمی ترازوی دقت بالا-