• شناسه آگهی: 5465
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/12/17

مشخصات آگهی:

آموزش گيربکس اتوماتيک در شرکت فني مهندسي ماهانبا توجه به استقبال دوستان عزيز از دوره هايفشرده ماهان خودرو (مهندس صفاريان) درزمينه آموزش کاربردي تعميرات گيربکس هاي

اتوماتيک يا جعبه دنده ماشين، دور جديد اين کلاس ها در پکيجيبا چارتي جديد و 100 % کاربردي ، دائر خواهدگذري برگيربکس هاي دستي

انواع انتقال نيرو- مزايا ومعايب هرکدام

مفهوم ضريب دنده در انتقال مستقيم نيرو

جهت نيرو درانواع انتقال نيرو

تفاوت گشتاوردرانتقال نيرواز چرخ دنده بزرگبه کوچک وبلعکس

محاسبه ضريب دنده خطيمحاسبه ضريب دنده هاي ترکيبيمحاسبه ضريب ديفرانسيلتفاوت ضريب درخودروهاي 2 ديفرانسيلخرابي کوپلينگ برقيتشخيص خرابي کوپلينگ برقي

نحوه تست کوپلينگ برقي

تاريخچه گيربکس هاي اتومات

معرفي برخي از گيربکس هاي خودکار کمپاني

هاي :

Aisin(Japan)

Hivec(Korea)

New Alpha(Korea(

ZF(Germany)

OVERHAUL-REPAIR&FIXING:

A4LF3

A4CF0(2nd)

A4CF1

A4CF2

AFCF3

AFCF4

A5GF1

A5GF2

A5HF1

A5HF3

A5SRS

A5SR2

A6GF1

6GF2

A6LF2

A6LF3A6MFI

A6MF2شناخت وتشخيص انواع گيربکس هاي اتوماتيکشناخت و تشخيص انواع گيربکس هاي

انوماتيک

CCVTشناخت وتشخيص انواع گيربکس هاي

شناخت و تشخيص انواع حعبه دنده هاي تيپ ترونيک

شناخت و تشخيص انواع گيربکس هاي شيفت ترونيک

معرفي اجزاي تشکيل دنده

نحوه ارتباط اهرم دنده با گيربکس

تشخيص خرابي رابط ها و واسطه هاي بين گيربکس وليور دنده

رفع ايراد زماني که ليور دنده درجايگاه خود قرار نگيرد ولي رنج مربوط را درست انتخاب مي کند .

تعريف شيفت لاک ونحوه عمل کرد آ ن

معرفي و شناخت شيفت لاک وانواع آن

تفاوت درگيربکس هاي سفارش عرب وسفارش اروپاترفند دور زدن خرابي شيفت لاکشيفت لاک در خودروهاي استارت دکمه ايترفند دورزدن خرابي سوچ پدال ترمزتفاوت در گروه بندي خودرو هاي همراه يا فاقد شيفت لاکمعرفي تورک کانورتور (مبدل گشتاور)معرفي توربين

معرفي ايمپلر

في ترنسفر گيربکس هاي اتوماتيکP توضيح وضعيت و شرايط رنج برد

(NO STAR) R توضيح وضعيت و شرايط رنج بردN توضيح وضعيت و شرايط رنج برد(NO START) D توضيح وضعيت و شرايط رنج برد

(NO START) 3 توضيح وضعيت و شرايط رنج برد

(NO START) 2 توضيح وضعيت و شرايط رنج برد

(NO START )L-1 توضيح وضعيت و شرايط رنج برد

OVER DRIVE توضيح وضعيت و شرايط رنج بردS-SPORT توضيح وضعيت و شرايط رنج برد

توضيح وضعيت و شرايط رنج برد + در تيپترونيک

توضيح وضعيت و شرايط رنج برد - درتيپ ترونيکتوضيح وضعيت و شرايط رنج برد پدال شيفتر +توضيح وضعيت و شرايط رنج برد پدال شيفتر –Hivecنحوه ورود به مدار پدال شيفتر درگيربکس ها

ZFنحوه ورود به مدار پدال شيفتر درگيربکس ها

معرفي چرخدنده سان

معرفي پلانتري گير

معرفي کري ير

معرفي ولو بادي ( ساعت گيربکس )

معرفي ديسک وپليت ها

ترفند محاسبه گشتاورپيچ ها بدون شاپ منوآل

ترفند محاسبه فيلرخلاصي مجازبدون شاپ منوآل

تاخيردرتعويض دنده ها

دلايل تاخير

- بررسي وضع روغن

بررسي کيفيت روغن

ريست کردن

1-کثيف بودن روغن

2 - کم بودن سطح روغن

3 - سرد بودن روغن

4 - ضعيف شدن اتصال بدنه

5 - ايراد در ارسال سيگنال

6 –خرابي وپارگي دسته موتورها بررسي شودهاCDC سولفاته زدن

تشريح ترفندي براي محاسبه خلاصي مجازبين ديسک ها بدون شاپ منوآل

Inhibitor Switchصدور فرامين از يونيت کنترل و

خرابي سويچ بازدارنده

علائم خرابي سويچ بازدارنده

رفع ايراد

براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس هاي زير تماس حاصل

فرماييد....

خطوط ثابت : 88937031 -88804190-88902703

همراه 09125940157-09356607162

کلمات کلیدی: