• شناسه آگهی: 5501
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/12/17

مشخصات آگهی:

انجام راندو و ترسيم انواع پرسپکتيو معماريانجام پروژه هاي معماري در مقاطع کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد در حوزه اسکيس راندو شيت بندي با کيفيت عالي و حرفه اي.پذيرش طرح معماري و مشاوره پروژ ه هاي دانشجويي معماريautocad، 3dmax، sketchup ،rhino ،اسکيس و راندوساخت ماکت .شيت بندي دستي و کامپيوتريفاز 2-ساخت ماکت تخصصياتوکد،تري دي مکس،اسکچاپ،راينو

کلمات کلیدی: