• شناسه آگهی: 5868
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/12/21

مشخصات آگهی:

دستگاه حضور و غیاب یا سامانه حضور و غیاب عبارت است از سیستمی که به شرکت های مختلف امکان مدیریت زمانبندی و بهره وری نیروهای انسانی خود را می دهد. ساختار های مربوط به دستگاه حضور و غیاب بر اساس نیاز های سازمانی شرکت های مختلف، شامل المان های متفاوتی است که بر اساس نوع تقاضای هر مجموعه، می تواند ترکیبی از فاکتورهای مورد توجه منابع نیروی انسانی بوده و در نتیجهف خروجی منعطفی را ارائه دهد.

ممکن است در بسیاری از سازمان های خلاقانه، رویکرد مناسبی نسبت به سنجش بهره وری نیروهای انسانی از طریق دستگاه حضور و غیاب نباشد. ولی امروزه، نوع عملکرد دستگاه حضور و غیاب به گونه ای تغییر کرده است که رضایت مندی مدیریت منابع انسانی را در سنجش فاکتورهای بهره وری انسانی جلب کرده است.

بدون شک، ارتباط و تعامل این نوع سامانه ها با اتوماسیون اداری سایر قسمت های یک مجموعه، توانسته است نقاط ضعف احتمالی آن را به خوبی بپوشاند.

کلمات کلیدی: دستگاه حضور و غیاب حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دستگاه حضور غیاب سیستم حضور و غیاب ساعت حضور و غیاب حضور غیاب فروش دستگاه حضور و غیاب خرید دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره دستگاه های حضور و غیاب دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی سیستم حضور غیاب حضور وغياب ساعت حضور غیاب فروش دستگاه حضور غیاب بهترین دستگاه حضور و غیاب-