• شناسه آگهی: 6444
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/12/30

مشخصات آگهی:

شرکت ميتاک با هدف ايجاد ارزش افزوده و کمترين هزينه براي سازمان شما ارائه ميکند:

مديريت سازمان با چند کليک

کارگروهي، همکاري سازماني، مديريت متمرکزاسناد، ارجاع وظايف به صورت مديريت شده، فلوي کاري،دشبورد مديريتي، مديريت دانش، آرشيو سازماني و بطور کلي اتوماسيون اداري و پورتال سازماني، از ضروريات اوليه و نيازهاي بنيادي يک سازمان در عصر کنوني، محسوب مي گردد.

از ديگر خدمات شرکت ميتاک:امنيت شبکه

ديواره آتش

زير ساخت شبکه

سيسکو

مجازي سازي

کلمات کلیدی: