• شناسه آگهی: 6459
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/01/01

مشخصات آگهی:

توليد و عرضه رابيتس گالوانيزه ، در وزن ، ستون و ابعاد مختلف.

اولين توليد کننده رابيتس ?? ستون در کشور.

توليد سفارشي رابيتس در ابعاد ، ستون ، وزن و چشم هاي مختلف ، به درخواست مشتري.

.

توليدات کارخانه طبق استاندارد هاي ساختماني بوده و در سقف هاي کاذب،گچ کاري و گچ بري،پوشاندن تير آهن و آرماتور،پوشاندن بتن سيماني،ترميم ترک هاي ساختماني و کارهاي ترميمي،دکوراسيون و •آرک آشپزخانه، اپن آشپزخانه، گل سقفي، رابيتس بندي (آرک- گل سقفي – نورمخفي – پوشش تاسيسات)، گالري تصاوير، گلوئي و نورمخفي دور سالن -گلهاي سقفي-آرک آشپزخانه-پوشش کانال‌ها و تاسيساتسقف کاذب ، کاربرد موثري دارد.

فروش رابيتس مسعود و رابيتس ايران

توليد رابيتس در وزن و ستون و طولعرض هاي مختلف ، بنا به سفارش مشتري.

رابيتس ???گرمي ?ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ?ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ?ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ???گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس????گرمي ??ستون ?چشم

رابيتس ????گرمي ??

کلمات کلیدی: