• شناسه آگهی: 6920
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/01/16

مشخصات آگهی:

طراحي ساخت رنگ نصب سوله اپوکسيبزرگترين مرکز ساخت سوله اسکلت فلزي پيچ مهره ايسوله به سازه اي با سقف شيب دار گفته مي ¬شود که از جزئيات ذيل تشکيل گرديده است:

ستون،رفتر، پرلين، استرات،وال پست،بادبند ،سگراد ،سينه بند ،پيچ و مهره ،سايبان

سوله به دليل کاربرد عمدتاً صنعتي از نظر طراحي با ساير سازه ها متفاوت است خصوصاً آنکه قاب ها در اين نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و داراي شيب مي باشند و دهانه¬ ها نيز نسبت به ساير سازه ها بزرگتر است. به دليل بزرگ بودن ابعاد تيرها و ستون ها، جهت ساخت سوله نمي ¬توان از پروفيل¬ هاي موجود در بازار استفاده نمود و بايد اقدام به خريد ورق وساخت سوله کرد که اصطلاحاً به نوع ساخت آن تير ورق مي گويند .انواع سوله :

1- سوله تک دهانه به صورت ?

2- سوله دو يا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ?? يا ??? يا ????

3- سوله دو دهانه به صورت ?

4- سوله قوسي (در اين نوع رفترها داراي قوس معين مي باشد)

5- سوله تمام قوسي (در اين نوع ،ستون ورفتر هردو داراي قوس مي باشند)

6- سوله چند ضلعيطراحي سوله :

امر طراحي سوله کاريست تخصصي و بسيار دقيق، فاکتورهاي مهمي در طراحي دخيل هستند که بي¬ توجهي به آنها مي¬ تواند هم هزينه¬ گزافي را به سازنده تحميل کند که صرفه¬ اقتصادي را زير سوال مي¬ برد و هم ممکن است نتيجه¬ معکوس داده و استحکام و پايداري سازه را تضعيف نمايد وموجب ايجاد حوادث جبران ناپذير گردد. براي طراحي يک سوله اطلاعات زير مطلوب است:

1- بار برف، بار باد و بار نامتقارن

2- ارتفاع جانبي سوله

3-مقاومت خاک منطقه موردنظر

4-طول دهانه عرضي

5-طول ده

کلمات کلیدی: