• شناسه آگهی: 7661
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/02/09

مشخصات آگهی:

واگذاري شرکت با رتبه 5 راه و ساختمان2 ساله وکالت مهندسين4 ساله اعتبار کارتکسثبت تهران ساجات

مشاور عيني0912108196509124330168

مشاور عزيزي09120749099

مشاور آرين09120749097 8( واگذاري شرکت با رتبه 5 راه و ساختمان )

کلمات کلیدی: