• شناسه آگهی: 7678
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/02/09

مشخصات آگهی:

تدريس خصوصي پيانو و سلفژ آموزش تئوري موسيقي به صورت خصوصي در منزل شما و آموزشگاه ,توسط مدرس رسمي وزارت فرهنگ و ارشادعضو کانون مدرسان خانه موسيقي و مدرس آموزشگاه هاي تهران( مشاوره براي خريد ساز)

کلمات کلیدی: