• شناسه آگهی: 7680
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/02/09

مشخصات آگهی:

موسيقي به عنوان بخشي از فرهنگ از محيط خانه و خانواده آغاز ميگردد. اما در حيطه آموزش موسيقي به عنوان بخشي از علم و فرهنگ در نظر گرفته نمي شود و درنتيجه لزومي در سرمايه گذاري، در اين امر احساس نميگردد و در نتيجه آموزش همگاني در اين راستا ارائه نميگردد.

در امر آموزش تفاوت عمده اي که بين دروس پايه پيش دبستاني و دبستان و درسهايي مثل موسيقي وجود دارد اين است که والدين دانشي براي پيگيري تکاليف منزل ندارند. به عنوان مثال براي آموزش جمع و تفريق والدين کاملا از اين موضوع آگاهي دارند و در تکاليف کودکان و يادگيري کودکان مي توانند کمک کنند، اما در موارد مشابه در موسيقي اگر قرار باشد دو بخش در موسيقي در کنار هم جمع گردند و يک بخش واحدي شوند، تنها کاري که والدين مي توانند در پيگيري تکاليف کودک انجام دهند اين است که اين قطعه خوب زده يا خوانده مي شود، آيا مکث و وقفه ا ي وجود دارد و در نهايت مقايسه کردن نت به نت آهنگ. مي توان گفت نه تنها در جهت هدفمان حرکت نکرديم بلکه سد راه خودمان هم شديم.

نکته اي که والدين بايست به آن توجه کنند اين است که در پيگيري و همراهي کودکانتان در دروس و مفاهيم مثل نوشتن، خواندن، رياضي نيازي نيست که شما دانش متخصص آن امر و يا مدرس آن درس باشيد. يا حتي در مهارت هاي پايه مثل راه رفتن، تماشاي راه رفتن افرادي که در کنار کودک حضور دارند و رشد بدني کودک براي اينکار کفايت ميکند و شما مي توانيد با درک زمان مناسب تسهيل گر اين امر باشيد.

شما مي توانيد به همراه فرزندانتان در کلاسهاي موسيقي شرکت کنيد و با روند آموزشي آشنا شويد و در زمان جداگانه اي آموزشي در سطح بزرگسال و بدون هيچ هزينه اي دريافت کنيد.

در واقع به اين شکل همه سود برده اند. هم کودک که همراهي دارد و سرعت بيشتري رشد ميکنند و هم والدين که در جريان آموزش قرار ميگرند و در تعيين آينده مسير موسيقيايي فرزندشان، با علم و آگاهي قدم بر ميدارند و هم مدرس که زماني کمتري را صرف رسيدن به هدف صرف خواهد کرد و به در بستر مناسب آموزش هايش را در نقطه اي که شايسته است ارائه ميکند.( تدريس پيانو کودکان )

کلمات کلیدی: