• شناسه آگهی: 7803
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/02/17

مشخصات آگهی:

فروش تلويزيون شهري و نمايشگرهاي نسل جديد-SCS

نمايشگرهاي عظيمتلويزيونهاي شهري نسل نو دات 2.5و3و 4و5نرم افزار تخصصي جهت اهداف ويژهگارانتي معتبرطراحي و اجراي نمايشگرهاي خاصکابينتهاي دايکستتعهد و اخلاق کاريقيمتهاي رقابتيارائه گواهي شرکت سازنده LEDبيش از يکدهه فعاليت و تجربه اندوزيمشاوره رايگانطراحي متنوع و سه بعديارائه دفترچه محاسبات سازهاجرا توسط واحد سازه حرفه اياستفاده از ماژولهاي با کيفيتاجراي سريعابعاد نامحدودپشتيباني بموقعگارانتي سه ساله

نوروزيانساختار ارتباط سروتلويزيون شهريتلويزيونهاي شهرينمايشگر LEDتابلو روانپيامنمامانيتورينگفول کالرتمام رنگيال اي ديدات پيچپيکسلتابلو سه رنگتابلو هشت رنگ تابلو8 رنگledPH 5PH4led displayfullcolorRGB

کلمات کلیدی: