• شناسه آگهی: 8021
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/02/20

مشخصات آگهی:

خريد و فروش گوساله سمينطال نر و ماده و گوساله اصيل هلشتاين جهت پروار آدرس استان گلستان شهرستان بندر ترکمن بهروز گنبدي...

کلمات کلیدی: