• شناسه آگهی: 8059
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/02/23

مشخصات آگهی:

پربازده ترين و پرسودترين روش سرمايه گذاري در وضعيت کنوني اقتصاد ايران توليد و نگهداري گوسفندان چند قلوزاي نژاد رومانق روسي مي باشد. اين نژاد در عرض 7 ماه زايش ميکند کانال بشرح زير مي باشدhttps://t.me/ROMANOFSHEEPS

کلمات کلیدی: