• شناسه آگهی: 8195
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/02

مشخصات آگهی:

اعزام پرستار کودک

اعزام پرستار سالمند

ويزيت پزشک در منزل

فيزيوتراپي در منزل

خدمات پرستاري در منزل ( تزريقات، پانسمان، وصل سرم و...)

نگهداري و مراقبت از کودک و سالمند بصورت روزانه، شبانه روزي و مقطعي در منزل و بيمارستان با کادري مجرب و متعهد.

مرکز پارسيان مهرپرور با بيش از 14 سال سابقه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

کلمات کلیدی: پرستار سالمند در منزل،پرستار بيمار در منزل،پرستار كودك در منزل،پرستار بچه درمنزل،پرستار نوزاد در منزل،خدمات پرستاري در منزل، خدمات منزل،نگهداري سالمند در منزل،نگهداري بيمار در منزل،نگهداري كودك در منزل،مراقبت سالمند در منزل،مراقبت بيمار در منزل،مراقبت كودك در منزل،پرستاري سالمند در منزل،پرستاري بيمار در منزل،پرستاري كودك در منزل،پرستاري بچه در منزل، نگهداري از سالمند،نگهداري از بيمار، نگهداري از كودك،نگهدار سالمند،نگهدار بيمار،نگهدار كودك،پرستار خصوصي در منزل، خدمات پرستاري،خدمات درماني،مراقب بي-