• شناسه آگهی: 8582
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/24

مشخصات آگهی:

توجه توجهپيش فروش نقدي کاوهقيمت نقدي 249.500تعداد محدودپيش پرداخت مرحله اول 35ميليون به اضافه 35 ميليون دو ماه بعدکاميون کشنده کاوه نيز از محصولات جديد گروه خودرو سازي سايپا ميباشداين کاميون با گيربکس قدرت مند وهمچنين موتور پيشرفتهجهت کسب اطلاعات بيشتر با دفتر فروش تماس بگيريد

کشنده FH 500 :پيش پرداخت 94.600 ميليون توماناقساط 84 ماهه 8.402.000اقساط 72 ماهه 9.063.000اقساط 60 ماهه 10.025.000

کشنده FH 460:پيش پرداخت 95 ميليون توماناقساط 84 ماهه 8.438.000اقساط 72 ماهه 9.102.000اقساط 60 ماهه 10.067.000

آدرس:کرج-ميدان امام حسين-انتهاي خيابان شهيد صدوقي-جنب زيرگذر اتوبان -نمايندگي شهرستاني02632861380

کلمات کلیدی: