• شناسه آگهی: 8656
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/24

مشخصات آگهی:

کارگزاربيمه طرف قراردادبابيمه هاي ايران-البرز

قبل ازانجام بيمه ازماهم قيمت بگيريدمطمئن باشيدبايک تماس مشتري ماخواهيدشد

بيمه شخص ثالث درصورت نقد باتخفيف ويژه ونازلترين قيمت باپيک رايگان

اقساط هم داريم بيمه ثالث وبدنه بدون سود وبهره باشرايط آسان (ياچک ياسندامانت)

سواري-وانت-تاکسي-کاميون-اتوبوس-ميني بوس- حتي کوپن کنده شده يا مدل پايين

درصورت درخواست باارسال عکس بيمه نامه ومدارک خودرو بيمه براي شما انجام مي شودوباپيک ارسال مي گردد.

40%تخفيف براي هرنوع خودرويي که بيش از يکسال به هردليلي بيمه نشده است فاقدبيمه نامه است (مزايده اي يامتوقفي)

طبق مصوب بيمه مرکزي صدور بيمه از15روزمانده به انقضاي بيمه امکان پذير مي باشد.

ازهمکاران وبازاريابان محترم درتهران باکارمزدعالي دعوت به همکاري مي نمايد.

مسئول دفتر:راستين فر

آدرس:نازي آباد

همراه:09122491833

تلفنهاي دفتر:02155187896-02155187605

(ساعت کاراز9 الي20)روزهاي تعطيل باهماهنگي قبلي صدور بيمه انجام ميشود.

کلمات کلیدی: