• شناسه آگهی: 8764
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/24

مشخصات آگهی:

به تعدادي کاراموز جهت شرکت هواپيمايي نيازمنديم

استخدام بعد از اموزش

کلمات کلیدی: