• شناسه آگهی: 8840
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/25

مشخصات آگهی:

کارشناس نقشه بردار(عضو رسمي نظام مهندسي وکانون نقشه برداري استان تهران و البرز)انجام کليه خدمات نقشه برداري همراه با مهر و امضاي مهندس نقشه بردار

اجرا وپياده کردن نماي ساختمان اسپايدر و کامپوزيت....نقشه برداري و مساحيپياده سازي بيس پليت هاي ساختماني وفوندانسيون و ستون ها و ديواره ها و کنترل شاغولي انتهيه نقشه از وضع موجود زمين و ملک شماتهيه نقشه توپوگرافي ومسطحاتيتهيه نقشه هاي کاداسترو ثبتي براي شهرداري واداره ثبت و نقشه هاي UTMتبديل نقشه هاي قديمي LOCAL به نقشه جديد UTMبرداشت و تفکيک اراضي طبق اصول شهرسازيطراحي و تهيه نقشه از تمامي قسمتهاي ساختمان از پي تا نمامحوطه سازي,مسير جداول,کانيو,تهيه ازبيلتاجرا وکنترل ديواره هاي محل خاکبرداري هاي عميق (مانيتورينگ)برکف ,برداشت زمين و پياده نمودن اکس ستون...تفکيک زمينحجم عمليات خاکيتهيه نقشه توپوگرافي واطلاعات مکاني جهت مطالعات زمين واراضي شماتهيه نقشه کاداستر و ملکي و تفکيک اراضي و تهيه نقشه در اسرع وقت....اجراي خط لوله اب و گاز فاضلاب.......انجام پروژه هاي شرکتي به صورت قراردادي وپيمانکاريهمراه با تمام لوازم دقيق مهندسي نقشه برداري(توتال استيشن ts02و نيو وGPS و ديستومات.......)Engineer_ghoolami@yahoo.com : Email

کلمات کلیدی: