• شناسه آگهی: 8952
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/26

مشخصات آگهی:

در اين روش شما با روشي روبه رو مي شويد هرگز در دوره هاي آموزشي ديگر با آن مواجه نبوده ايدو ميتوانيد با مبلغي اندک براي پيشرفت کاري خود سرمايه گذاري کنيد.با استفاده از اين دوره هاي غير حضوري مهارت هاي حسابداري را بصورت گام به گام و اصولي به مهارت هاي خود خواهيد افزود.همچنين از طريق اين دوره مي توانيد مدرک بين المللي حسابداري و مدرک مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره ايران را دريافت نماييد.

بسته جامع حسابداري:

شامل 30سرفصل مهم و کليدي حسابداري

اطلاعات پايه و مقدماتي

موجودي کالا و روش دائمي

بانک و رفع مغايرت بانکي

دارائيهاي ثابت

جاري شرکا

حقوق و دستمزد

بهاي تمام شده

استهلاک انباشته دارائي ها

ذخاير و اندوخته ها

تحرير دفاتر قانوني

تنظيم اظهارنامه مالياتي و اظهارنامه ماليات برارزش افزوده و...بسته صنعتي :

آشنايي با هزينه و رفتار آن در شرکت هاي صنعتي و توليدي

محاسبه بهاي تمام شده

سيستم هاي نوين محاسبه بهاي تمام شده

روش هاي محاسبه بهاي تمام شده

تصميم گيري در خصوص خريد يا ساخت

تجزي و تحليل سود ناويژه و ....

مدرس : دکتر ساسان مهرانيبسته جامع مالياتي:

تحرير دفاتر قانوني

تهيه و ارسال ليست بيمه کارکنان

تهيه و ارسال ليست ماليات بر حقوق

تهيه و ارسال گزارش معاملات فصلي

تهيه و ارسال معاملات فصلي

تهيه و ارسال اظهارنامه مالياتي

بسته تهيه صورت هاي مالي :

تهيه صورت گردش وجوه نقد به روش مستقيم و غير وستقيم

تهيه صورت سود و زيان جامع

قوانين مربوط به تهيه صورت مالي طبق استاندارد يک،دو ،سه و شش سازمان حسابرسي و....

مدرس : دکتر ساسان مهرانيبسته پيمانکاري :

قانون مناقصات ، اصول و مفاهيم پيمان

قوانين مربوط به شرکت هاي پيمانکاري، استغاندارد حسابداري شماره 9،حسابداري پيمانهاي بلند مدت

دامنه کاربرد،تجزيه و ترکيب پيمان ها ،درآمد پيمان،مخارج پيمان و..

استاندارد حسابداري شماره 29، فعاليت هاي ساخت املاک

تضاد بين استانداردها و قوانين در شرکت هاي پيمانکاري

صورت وضعيت ،صورت کارکرد ،صورت تعديل

پيمان ،قرارداد مقطوع و...

مدرس : کتر ساسان مهراني

کلمات کلیدی: