• شناسه آگهی: 8953
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/26

مشخصات آگهی:

آموزش 100? کاربردي حسابداري طي دو دوره مقدماتي و پيشرفته مخصوص حسابداران عزيز و کسانيکه جوياي کار حسابداري هستند آموزش ثبت سند حسابداري ، آموزش نرم افزار ، حقوق و دستمزد ،بيمه و ماليات حقوق ، گزارشات فصلي و ارزش افزوده و ... بعد از اتمام دوره به کارآموزي رايگاه تا تسط کامل

کلمات کلیدی: