• شناسه آگهی: 8955
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/26

مشخصات آگهی:

کتاب استاندارد رايانه کار حسابدار مالي به عنوان يکي از دروس مورد تاييد سازمان فني و حرفه اي براي دانش آموزان رشته حسابداري با همکاري موسسه آموزش و پژوهش همکاران سيستم تعريف شد. دانش آموزان و علاقمندان به يادگيري مفاهيم کاربردي حسابداري و کار با نرم افزار هاي مالي کارآمد و با تکنولوژي روز، مي توانند از نرم افزارهاي سپيدار همکاران سيستم که مبناي تهيه اين استاندارد بوده است، استفاده نمايند. به همين منظور و براي تسهيل در يادگيري نرم افزارهاي سپيدار، کتاب کار اين استاندارد نيز منتشر و در اختيار علاقمندان قرار گرفت. در اين کتاب علاوه بر مرور مفاهيم حسابداري، به آموزش تمامي امکانات و سيستمهاي نرم افزار سپيدار همکاران سيستم پرداخته شده است. ضمن آنکه در پايان کتاب يک پروژه عملي براي ثبت کليه رويدادهاي يک واحد تجاري در اختيار کاربران قرار مي گيرد.

به صورت کلي اين کتاب شامل فصلهاي زير است:

•فرآيند راه اندازي و استفاده از نرم افزار حسابداري

•فرايند راه اندازي و استفاده از نرم افزار دريافت و پرداخت

•فرايند راه اندازي و استفاده از نرم افزار تامين کنندگان و انبار سپيدار

•نرم افزار مشتريان و فرو ش سپيدار همکاران سيستم

•فرآيند راه اندازي و استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد سپيدار

استفاده از اين کتاب کار در کنار بسته آموزشي سپيدار مي تواند کمک قابل توجهي به يادگيري کاربردي حسابداري مي کند.

کلمات کلیدی: